Darlle á lingua

Artigo publicado na versión dixital do Sermos Galiza, o 30 de xuño de 2013. A versión orixinal pódese consultar aquí.

Recoñezo publicamente que levo tempo a madurar a idea de colocar en forma de texto impreso e ordenado os pensamentos que decote teimudamente me remoen.

Propúxenme pronunciarme, máis unha vez, neste foro, a respecto da lingua que me fornece palabras, pensamentos, dúbidas e proxectos de futuro.

Porén, propóñome abordar a nosa realidade lingüística sen acudir a cifras, porcentaxes, estatísticas e premonicións. Mais tamén sen xenreiras, prexuízos, complexos, sobrevaloracións, revanchismos, nin posicionamentos institucionais ríxidos ou reclamos xornalísticos interesados.

Non vou facer apoloxía da miña lingua acudindo a centos de datas históricas significativas que avalarían academicamente o meu discurso, nin a multitude de personaxes emblemáticos que tomaron a palabra antes ca nós, eventos fundacionais, alicerces literarios de noso á altura de calquera outro sistema literario universal, etc.

Voume limitar ao meu día a día, á realidade que comparto, en maior ou menor medida, con moitos e moitas de vós. Unha realidade persoal, familiar, laboral e social difícil de disociar. Porque, e apelo aquí á non consideración das miñas palabras como a manifestación dun ego excesivo, coido que tal vez unha opinión moi a ter en conta sobre o presente e o futuro do galego resida naqueles que convivimos á par da lingua de xeito permanente, propositada ou inconscientemente.

Eis o pulso da realidade, o que nos transmite o contacto continuado coa lingua, en presenza ou ausencia dela, e en que observamos os seus puntos fortes e mais os febles. Unha realidade social que, maioritariamente, non entende de Lei de normalización lingüística, nin de Plan Xeral para a Normalización da Lingua Galega, nin de revisión de decretos nin regulamentos, e á que por iso mesmo é tan fácil convulsionar e agredir con perrenchas prexuizosas fóra de sentido común.

A planificación lingüística –como a xudicial, a económica, a agraria, a forestal, a de igualdade e benestar, a de vivenda…- debe estar orientada pola Administración conforme uns obxectivos ben definidos e secuenciados á procura da adecuación aos tempos, necesidades e modelos de vida actuais.
De seguido, os membros da comunidade asumiremos un compromiso individual e colectivo.

Cítase, coido que con acerto, que o futuro do idioma galego está basamentado na transmisión xeracional e no seu ensino na escola, con especial atención na etapa de ensino infantil e primeiro ciclo de primaria á que corresponde o proceso lectoescritor, para alén de asegurar a extensión do seu uso no ámbito natural de lecer e ocio infantil e xuvenil. Nada novo, a verdade, se mudamos o adxectivo “galego” por outro referido a calquera lingua que se nos ocorra. A conclusión permanecería igualmente válida e todos concordarían con ela.

Ora ben, a miña experiencia como nai e docente dime que se eses dous vieiros camiñan sempre en paralelo, sen procurar nunca unha intersección entre o ámbito familiar, social e escolar, os avances na normalización lingüística seguirán disimuladamente a ralentí ou mesmo asentarnase nun camiñar a ceacú. É dicir, nin a transmisión xeracional nin a escolarización íntegra en lingua galega per se imprimen o monolingüismo ás novas criaturas falantes, ao tempo que tamén non invalidan ese ser para a aprendizaxe doutras linguas nin o eivan para producir mensaxes orais e escritas ou cálculos científico-matemáticos na nosa sociedade nin en calquera outra.

E ás probas me remito. Como nai educadora de dúas fillas menores, quixen que a súa lingua de identidade fose o galego, isto é, a mesma que a dos seus pais, avós, padriños, tíos e a maioría dos curmáns. A miña sorpresa foi magna cando comprobo que a incorporación a unha escola pública na cidade da Coruña leva aparellado un programa completo de inmersión lingüística en exclusiva para a minoría galegofalante –isto é, o castelán convértese no único idioma de relación persoal e de aprendizaxe-, do que ninguén me informa nin solicita parecer, que consegue que as miñas fillas –espabiladas, mais con coeficiente intelectual absolutamente normal- consigan dominar o castelán ao mesmo nivel que o resto de crianzas en apenas tres meses!!! –parece de anuncio radiofónico, mais non o é, asegúrovolo-.

Conclusión primeira: nenas e nenos monolingües en galego de tres anos poden converterse en bilingües no período escolar setembro-decembro. Contrastado! E o máis importante, non se precisaron medios extravagantes, nin custosísimos, nin agresivos; nin sequera houbo que botar man das santificadoras TIC. Bastou a naturalidade do discurso da profesora e o desexo voluntario de integración social no mundo dos teus semellantes. A mesma adaptación que, por recorrencia abusiva dun único código lingüístico como vehículo de comunicación e aprendizaxe, e por presenza testemuñal e simplemente lúdico-festiva do outro, as leva a concluír recén estreados os seis anos que “o galego non vale para a escola”; eis a argumentación do seu non uso, ou o que é o mesmo, ocultamento na relación co profesorado e coas súas amizades, dentro e fóra da escola.

Conclusión segunda: a escola non converte os nenos de fala materna galega en individuos bilingües, senón en portadores de actitudes diglósicas: o galego é a miña lingua familiar –a miña família é así!-e o castelán é a miña lingua da aprendizaxe e de relación social. Acaso alguén coidaba termos superado este prexuízo que arrecende a naftalina?

Obviamente, ratifica os meus posicionamentos lingüísticos escoitar a boa entoación, a facilidade e fluidez do discurso, a axilidade para moverse entre dous códigos lingüísticos dos nosos nenos e nenas de fala galega inicial. Pola contra, sorpréndeme negativamente comprobar que os amigos e amigas das miñas fillas, de fala castelá en exclusiva –coido que por decisión libre e individual dos seus pais que neste caso si é pulcramente respectada- avanzan curso tras curso sen seren quen de se expresar con naturalidade en galego, nin sequera cando o/a interlocutor/a –eu mesma- se comunica con eles neste idioma, e, en caso de o intentaren, xorden rapidamente as dúbidas, vacilacións, traducións simultáneas, como se dunha lingua remota se tratar.

Conclusión terceira: unha parte moi importante dos profesionais do ensino galego potencia coas súas actitudes negativas e prexuízos o retroceso continuado nas últimas xeracións no número de galegofalantes ao non apostaren pola escola como lugar de recoñecemento nunha identidade e nun idioma propio.

Como docente, tamén acredito en que un ensino íntegro en galego non asegura a rexeneración inmediata de falantes monolingües. Os nenos e as nenas conviven en marcos familiares e sociais con características propias e socialízanse en grupos moi diversos, incluso lingüisticamente, á par da convivencia escolar. Cando chegan ao remate do seu ciclo escolar e formativo, a inclusión nun modelo social ou outro obriga de novo a se adaptar. O que é incuestionábel é que o reforzo da docencia en galego asegurará unha maior competencia lingüística do idioma propio –que hoxe as nosas crianzas perden a ritmo vertixinoso- sen minguar capacidade ningunha para o proceso de ensino-aprendizaxe no seu conxunto.

Deámonos unha oportunidade e comprobaremos como os “temidos” resultados que algún aprendiz de prestidixitador vaticina (“temidos” por descoñecidos ou aínda non descubertos!!!, que non por contrastados), esvaecerán de contado por inconsistentes.

Deámoslle unha oportunidade ao futuro do galego.

Advertisement

Rosalía de Castro: a necesaria recuperación da memoria das mulleres

Convidada a participar na xa tradicional revista das festas do San Xoán de Carballo polo seu coordinador, Xan Fernández Carrera, recibo moi honrada o exemplar que recolle a miña modesta colaboración que intitulei “Rosalía de Castro: a necesaria recuperación da memoria das mulleres”. Moitas grazas polo convite e parabéns polo fermoso traballo de edición. E sobre todo Boas Festas!

“Eu, no entanto, son libre, libre como os paxaros, como as brisas; como as árbores no deserto e o pirata no mar.
Libre é o meu corazón, libre a miña alma, e libre o meu pensamento, que se alza cara ao ceo e desce cara á terra, soberbio como Luzbel e doce como unha esperanza (…).
Eu son libre. Nada pode conter a marcha dos meus pensamentos, e eles son a lei que rexe o meu destino”
.
Con estas clarificadoras palabras expresábase Rosalía de Castro no seu texto en prosa titulado Lieders, publicado en El Álbum del Miño (1858) con apenas vinte e un anos. Un auténtico manifesto-carta de presentación que supón unha radical autoafirmación nun dos grandes principios-piares básicos que afortala de xeito transversal toda a produción literaria da que deu en ser, sen xénero de dúbida, a escritora fundacional da nosa historia literaria contemporánea.
O pasado 24 de febreiro, declarado oficialmente pola Xunta de Galicia no Calendario do libro e da lectura como o Día de Rosalía, lembramos a celebración do 176 aniversario do nacemento de quen é o referente poético de noso, que converte a literatura galega nunha voz universal.
Inauguradora do renacemento cultural no século XIX coa publicación de Cantares Gallegos (1863), rememorado neste 2013, con orgullo, 150 anos despois, Rosalía ousaba quebrar normas alleas impostas e asinaba a contrafío o primeiro libro monolingüe na súa totalidade, naquela altura en que a ignorancia dos manuscritos medievais galego-portugueses e o fervor centralizador colonial estatal instalado no até daquela independente Reino de Galiza, sentenciaba para o idioma galego a súa reclusión como lingua menor de comunicación restrinxida aos ámbitos íntimos e familiares e marxinado ás clases máis populares e analfabetas.
Malia todo e contra todos, Rosalía falou alto e claro no prólogo dos seus Cantares gallegos. Non podía ser outra a lingua da súa expresión escrita e do seu mundo creativo que o galego dose e sonoro tan a propósito como o pirmeiro para toda clase de versificación.
Mais Rosalía de Castro tamén se ten convertido na figura central da defensa dos dereitos nacionais e da muller.
Porque só a lectura da obra íntegra de Rosalía, isto é, poesía, narrativa e ensaio, a obra creada en lingua galega mais tamén a expresada en castelán, axuda a entender a cosmovisión rosaliana, as súas aspiracións inconformistas e o seu carácter transgresor, pois estamos perante unha escritora que actúa plenamente consciente de estar a crear unha obra rupturista no seu tempo por ser pensada e elaborada desde unha óptica feminina, en clave galega e coa lingua galega como canle de expresión.
Porque esta é a auténtica Rosalía de Castro da que nos orgullamos e para iso é preciso seguir atentamente o labor investigador rigoroso de autores de noso, reconfirmados por teses, estudos e traducións de investigadores estranxeiros. Eles e elas tiraron prexuizosos panos dos ollos, leron unha Rosalía ad pedem litteram, sen peneira acomplexada previa nin cribo purificador para nos transmitiren unha muller que viviu comprometidamente o seu tempo, mais tamén concienciadamente a contratempo, isto é, a contrafío do modus vivendi/operandi normativo oficial, pensado e dirixido, por certo, de xeito sectario e único por homes e para homes.
“Daquelas que cantan as pombas i as frores
todos din que teñen alma de muller.
Pois eu que n´as canto, Virxe da Paloma,
¡ai!, de que a terei?”

Estes versos tirados do pórtico a Follas Novas, editado en 1880, mais composto dez anos antes, isto é, en plena madurez persoal e literaria, é significativo para repararmos na definición consolidada de Rosalía como muller conscientemente diferente e renegadora dos roles previamente adxudicados á muller do seu tempo.
Porque nesta altura xa non admite defensa posíbel o posicionamento perante unha Rosalía feble, populista, ignorante, romántica, copia mimética á sombra de Bécquer, costumista, santificada perante os designios fatalistas da súa vida persoal e familiar, sometida á sabedoría do seu home, etc.
Agora é que sabemos que Rosalía era unha muller culta (lectora voraz, con coñecementos de francés e de pintura, entre outros, membro de grupos de teatro na súa xuventude, partícipe de tertulias, coñecedora de mundo…); agora é que descubrimos unha autora valente que reflexiona e escribe sobre temas espiñentos –por seren inapropiados para unha muller- como a relación entre home e muller, o cuestionamento do matrimonio como estado perfecto para a muller, a reivindicación da defensa da igualdade entre homes e mulleres, a relixión, a sangría emigratória, a filosofia ou a propia Galiza reivindicada desde un agudo e consciente sentido patriótico.
Porque é hora de irmos (re)escribindo a nosa historia, e a das mulleres tamén con especial atención, saudamos a iniciativa comprometida de todas aquela persoas que nos seguen dando luz ao abeiro dos versos e do pensamento rosaliano.
Porque todas somos Rosalía(s). Porque todas precisamos beber na fonte das súas palabras lúcidas e valentes.

A boa educación

Artigo publicado na versión dixital de Sermos Galiza o 12 de xuño de 2013. O orixinal pódese consultar aquí.

A fin de curso está a bater silandeira na porta e para as persoas que traballamos na docencia é case coma se fose a fin de ano. Semella estraño, ben o sei, mais a rutina do calendario escolar lévanos a medir o tempo por cursos moito máis do que por anos. Era así e non me decatara até unha estadía laboral de tres cursos alonxada da docencia directa, desempeñando labores de perfil máis técnico na Consellería de Educación como coordinadora de equipos de normalización lingüística da provincia d´A Coruña. E a aprendizaxe foi a ferro, abofé, pois non sempre a propia Administración educativa era consciente dos ritmos e tempos escolares que Ela mesma regulaba.

A fin de curso chega e canda ela o cíclico proceso de fin de etapa, fin de ciclo. Avaliacións, informes e memorias que deben dar conta dun esforzo interno, dun proceso convivencial formativo e coeducativo que case nunca lemos en titulares. Porque a normalidade non chama a atención nin a rutina provoca interrogantes agás que a revistamos de ton amarelo balorento.

A fin de curso chega e é hora de preguntármonos se estivemos á altura, se soubemos anticipar respostas ás preguntas provocadas polo día a día enfiado ao longo dos últimos dez meses, se reflectimos coas nosas prácticas os valores das teorías, se fomos quen de abrir sucos interrogadores e por ques reflexivos fronte á intolerancia, á desigualdade, á marxinación, á imposición, ao dominio, á hipocrisía, á incoherencia, á mentira…

Educar é un camiño de longo percorrido e non sempre o trazado é uniforme nin está exento de pedras. Mais o reto de cooperarmos colectivamente en apartalas é estimulante, porque sabemos que a recompensa revertirá nunha futura conquista social de beneficio igualmente colectivo.

Cos meus mestres aprendín moito; cos meus colegas, máis; co meu alumnado aínda máis, dinos un anónimo proverbio indú. E nós non resistimos a tentación de nos facermos unha pregunta: que clase de mestres, colegas e incluso alumnado tiveron os actuais responsábeis da Administración educativa?

Semellan, cando menos, de perfil algo diferente ao que presumibelmente acompañaron o proceso educativo dun grupo de mozos e mozas que recentemente negaron o saúdo ao Ministro de Educación. Unha ducia de mozos e mozas auténticos protagonistas dun acto en que se lles facía entrega dos seus Premios Nacionais Fin de Carreira que distinguen o alumnado máis brillante da súa especialidade e conseguidos, con certeza, desde os valores do sacrificio, a entrega, a renuncia e o compromiso de superación.

Era sabido que o episodio podía ser cualificado subxectivamente con matrícula de honra, atendendo a unha demostración de coherencia persoal en liberdade tan notoria, ou cun suspenso irrecuperábel nin en convocatoria extraordinaria, xustificado no exercicio dunha praxe propia da mala educación, pois a boa educación só pode ser aquela que se sostén nos principios da servidume e da submisión perante o poder e o marco institucional.

Así é e así foi, mais cómpre lermos entre liñas e interpretar as poucas palabras, algunha iconografía e moitos xestos que, consecuentes cun espírito de conciencia crítica, as cámaras recolleron.

Parafraseando o belísimo tema da cantora angolana Aline Frazão O que ela quer, poderiamos deducir as razóns que evidenciaron unha sen razón superior que apenas a si propia semella representarse.

O que eles e elas queren é unha educación libre e para tod@s.

O que eles e elas queren é unha educación pública de calidade.

O que eles e elas non queren é unha lei educativa pensada para españolizar o alumnado.

O que eles e elas non queren é unha lei educativa sexista, segregadora, excluínte e clasista.

O que eles e elas non queren é unha lei educativa privatizadora e mercantilista.

O que eles e elas non queren é unha lei educativa que reduza a xestión democrática dos centros.

O que eles e elas non queren é unha lei educativa que marxine as linguas oficiais das nacións do Estado.

O que eles e elas non queren é unha lei educativa involucionista e confesional.

O que eles e elas non queren é unha lei educativa partidista, sectariamente caprichosa que non responda aos obxectivos de mellora da calidade, innovación e investigación.

O que eles e elas non queren é unha lei educativa aprobada sen consenso cos profesionais do sector e co rexeitamento absoluto da maioría social.

Esta ladaíña anafórica confirma que non só carece de toda lóxica a proposta, senón que é sintomático dun alto grao de irresponsibilidade gobernativa que un partido pretenda implantar unilateralmente, de xeito impositivo, unha lei de educación para toda a poboación. Sen dúbida, algo está a fallar!

Mais naquel acto de suposto desplante seica a cor verde, anunciadora dunha primavera que aínda ten que chegar, sobranceaba sobre a gama traxeada de etiqueta de marca escura e o rictus severo. E o verde din que é a cor da esperanza. E a esperança é uma luta, confirmounos no mes das letras Lídia Jorge, a nosa Escritora Galega Universal.

Fagamos da esperanza activa a nosa loita de compromiso cara unha escola pública, galega, laica, democrática e de calidade.

De credos varios

Artigo publicado na versión dixital do Sermos Galiza, o 7 de xuño de 2013. O orixinal pódese consultar aquí.

A cartografía da experiencia persoal vaise deseñando coa suma de observacións, encontros, descubertas, tactos, soños, perdas, sorpresas, desenganos, esperanzas abandonadas, palabras quebradas, diálogos enriquecedores, monólogos cuestionadores, silencios prudentes…

A memoria dunha ben cumprida corentena e a teimudez que apremia a visitar a información de cada xornada afíncannos na idea de estarmos rodeados de titulares de hipocrisía, falacia e mentira, en que os aprendices mesiánicos perden fol, ao tempo que tentan que o seu rosario de doas hipócritas nos abafe para nos chuchar o osíxeno e o alento dos principios até o cansazo, a renuncia, o abandono ou a muda. E aquí lembramos, sen renunciarmos ao sorriso, aquelas palabras do Groucho Marx: Estes son os meus principios, se non gosta deles teño outros. Será por virachaquetas ou expertos no xogo dialéctico confusionista?

O titular De credos varios anunciaba estas palabras que nos revolven entre a imposibilidade de crer (inspiración relixiosa) ou acreditar (aspiración laica) en certos sectores sociais. E velaí que chegamos a onde precisabamos.

O meu descrédito procede hoxe da curia eclesiástica, aquela que en apelando á doutrina católica, ás palabras do Evanxeo e en tomando o nome de Deus (en van?), permítese agocharse no silencio en momentos de auténtica emerxencia social que afecta, por certo, a moitos dos seus fregreses.

Pregúntome entón: para cando unha rolda de prensa da Conferencia episcopal que clame publicamente (e tamén ao ceo, si!) en defensa das desigualdades e inxustizas sociais?

Para cando unha declaración que condene e renegue do seu posado con banqueiros doentes de usura e políticos deshonestos, cobizosos, sen corazón nin alma para presentir a dor do próximo, verdadeiros parasitos incapaces de traballar e defender a res publica ao tempo que sambesugas retroalimentadores de autosatisfacción?

Para cando unha condena pública que axude a sensibilizar a sociedade ante a desigualdade de xénero, a violencia machista física e psicolóxica e os brutais asasinatos de mulleres a mans de executores maridos (casadas como Deus manda!) e parellas ou exparellas?

Para cando a defensa da vida da muller, da esixencia do dereito á súa saúde física e mental e da necesaria protección perante unha experiencia tan delicada como é a de se enfrontar á sempre difícil decisión de abortar?

A alta xerarquía relixiosa católica actual semella ler a resposta retroactiva no capítulo 3 versículo 16 do libro da Xénese: Con dor parirás os fillos. Cara ao teu marido irá a túa apetencia e el dominarate.

A dor debe perseguir a muller sempre, será este o seu castigo divino e humano.

A ciencia traballa e avanza para transformar o mundo. A Igrexa sempre pronta a condenar calquera avance, sempre pronta a presionar para o executar cando a sombra do seu poder se estende e instala nas cadeiras consentidoras dun goberno reaccionario.

Semella que o que de verdade molesta, non se tolera, é a capacidade de pensar, consultar, opinar e decidir da muller, quen apenas debería conformarse con desenvolver as virtudes da escoita pasiva e o acatamento activo.

Resulta imposíbel acreditar no credo de oficio dos sacrosantos exércitos-púrpura, así que me refuxiarei en moitas outras palabras coherentemente solidarias e respectuosas.

Por esta volta remato coas do escritor Lois Pereiro, quen este 24 de maio tería cumprido 55 anos:

Se me permite seguir axudando á defensa que non procura dominar nin agredir, seguirá a ser unha loita compartida por min: da tropa dos vencidos. Terra, Lingua, Cultura, Dereito á diferenza. Mente aberta ao mundo… e nada máis.

Mente aberta ao mundo … e nada máis!

Ábrelle a porta ao mar

Texto lido o sábado 1 de xuño de 2013 no “Barco das Letras” organizado pola Asociación Veciñal Oza-Gaiteira-Os Castros da Coruña. (O título deste texto recolle o da novela homónima de Xavier Seoane).

Galiza é un mundo, sentenciaba Vicente Risco; e engadimos nós, un mundo bañado por mil cincocentos quilómetros de salitre, alimentado por buligantes ardoras, necesariamente tiña que se converter no foco de atención dos artesáns e das tecedoras das palabras reconvertidas en poemas, contos, lendas, coplas, diálogos, monólogos, reflexións, ensaios…

O mundo do mar acompáñanos, mesmo cando non o vemos, cando non o ulimos nin o ouvimos nin nos repara coa súa friaxe batida. Galegos e galegas ben sabemos da necesidade deste irrenunciábel horizonte de futuro; coruñeses e coruñesas sabémolo dobremente.

Confeso que ollar fixamente o noso mar non sempre me acouga, hai demasiada vida e tamén demasiada morte neste imán enfeitizador de Rifantes, Benitos Soto, lagoas latexantes e Atlántidas submerxidas.

Confeso que, de cativa, nos veráns familiares na praia de Riazor berraba asustada: “Tanta para min, non”.

E xa que andamos de confesión laica neste Barco das Letras, que tan solidariamente nos ofrece a veciñanza da AVV Oza-Gaiteira-Os Castros, tamén recoñezo, aínda que soe contraditorio, que cando o arrecendo a humidade salgada non está próxima, descúbrome a besbesullar aquela cantarela, sintonía daquela serie inesquecíbel, Mareas Vivas, da tocaia e compañeira daquel grupo de baile tradicional “Trouleiras” da nosa mocidade, Mercedes Peón:

Eu estou mellor, síntome ben,
miro para a costa, para o amencer,
Mareas Vivas de Portozás,
o mar, o mar, quen mo foi levar?

O mar é traballo, é riqueza de primeirísima orde, é comunicación e confluencia de mundos, linguas e culturas como comprobamos naquela taberna de Castelao nunha “rúa nun porto lonxano do norte” onde o ajrú universal era galego. O mar compañeiro na orixe da nosa literatura galega medieval naquelas “Ondas do Mar de Vigo” e deica a fin vital do noso corpo efémero, como din que foron as últimas palabras de Rosalía de Castro: ”Abride esa xanela que quero ollar o mar”.

Letras e Mar convócannos hoxe neste barco amigo, neste pailebote manuelantoniano, e nós aceptamos o convite da Asociación de Veciños facendo nosos os versos rosalianos, tan vivos hoxe como cando se editaron por primeira vez hai 150 anos:

Así mo pediron
na veira do mar,
ó pé das ondiñas
que veñen e van.

E coa ollada despedímonos das ondas máis próximas dunha baía poucas veces silente nos versos de Curros Enríquez que nos segue a recibir, onte coma hoxe, nesa impresionante mole granítica que coroa o Xardín de Méndez Núñez:

¡Adiós Orzán tempestoso,
mestre cantor afamado
que presides os concertos
dos trovadores cantábricos…!

Acubillámonos en irmandade, como din os versos da poeta Marta Dacosta “neste barco de vida” onde “hai horas de galerna e compases en branco / ventos traizoeiros,/ baixos intransitábeis / e o calendario voa sen chegar ao destino”.

A finais do verán pasado percorremos a entrada marítima á cidade en honra do poeta autor da Profecía do mar, Bernardino Graña, para quen “Como o sol ou o mar non hai nada”. E, máis unha vez, como daquela, berramos en cántico coral: “Medre o Mar!” ao tempo que rechouchían as buguinas.

“Non existe un pobo con alma sen poetas que o canten”, escribiu Roberto Vidal Bolaño, completo home de teatro recoñecido o pasado Día das Letras Galegas e agardemos que recuperado para a historia viva da historia da literatura galega.

Cincuenta anos antes fora Rosalía de Castro a primeira escritora homenaxeada nesa data xa enraizada, aínda que de certo necesitada de actualización e visibilidade maior, axeitada aos tempos de hoxe, ben diferentes aos desa media centuria xa transcorrida.

Rosalía de Castro e Roberto Vidal Bolaño confluíron máis aló da lectura admirativa do dramaturgo, na obra Agasallo de sombras, escrita e dirixida por este desde unha visión desmitificadora e densa arredor de Rosalía de Castro e da súa relación con Manuel Murguía, e estreada polo CDG en 1984 no Teatro García Barbón de Vigo.

Feliz coinciencia dos dous nomes senlleiros tamén neste 2013 que hoxe celebraremos volvendo a nosa ollada reflexiva á lectura das súas obras.

Medre o Mar!